Соопштенија

Обуки за семејно земјоделство

Posted by:

Во текот на Септември 2017 година, ќе бидат спроведени 4 обуки за развој на семејно земјоделство.
Повеќе информации за обуките, и како да аплицирате, може да најдете преку следниов линк.
0