Соопштенија

Стратешко Планирање

Posted by:

Во рамките на предвидените активности, со цел да ги утврди стратешките определби, цели и активности, подготвен е стратешки план на Националниот Комитет за Семејно Земјоделство (НКСЗ).

Прочитај повеќе

 

0