Потпишан меморандум за соработка за формирање на Нaционален комитет за семeјно земјоделство

Posted by:

Претставниците на Здружение Институт за Развој на Заедницата (ИРЗ) – Тетово, Мрежа за Рурален Развој на Република Македонија и Федерација на Фармерите на Република Македонија….

 

Прочитај повеќе →
0

Предлог Декада на семејно земјоделство

Posted by:

Со цел да се поддржи развојот на семејното земјоделство, отпочната е иницијатива во Обединетите Нации за прогласување на Декада за семејно земјоделство. Со позитивен и динамичен пристап, фокусот
на декадата ќе биде на предизвиците и потешкотиите на Семејните Земјоделски Стопанства, но и придобивките од нивната работа и развој.

Прочитај повеќе →
0

Стратешко Планирање

Posted by:

Во рамките на предвидените активности, со цел да ги утврди стратешките определби, цели и активности, подготвен е стратешки план на Националниот Комитет за Семејно Земјоделство (НКСЗ).

 

Прочитај повеќе →
0

Членство во НКСЗ

Posted by:

Националниот комитет за семејно земјоделство е отворен за соработка со сите заинтересирани страни кои што би можеле да помогнат во развојот на семејните земјоделски стопанства.

Доколку сакате да се зачлените во НКСЗ ве молиме пополнете го следниот формулар

Прочитај повеќе →
0

Потпишана декларација за формирање на НКСЗ

Posted by:

Во рамките на активностите за формирање на НКСЗ во Република Македонија, Здружението Институт за развој на заедницата, Федерација на фармерите на РМ и Мрежа за рурален развој на РМ потпишаа декларација за формирање на Национален комитет.

Прочитај повеќе →
0