Соопштенија

Декада на Семејно Земјоделство

Posted by:

На следниов линк можете да прочитате повеќе за декадата на семејното земјоделство
Доколку сакате да ја подржите иницијативата, писмо за подршка на истата можете да најдете на http://www.familyfarmingcampaign.net/en/join

 

0