Соопштенија

Потпишана декларација за формирање на НКСЗ

Posted by:

Декларацијата беше усвоена и потпишана на првото Собрание на Комитетот кое се одржа на 29.06.2017 година на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје.

Може да ја погледнете тука.

Декларација

0