Соопштенија

Истражување за состојбите на семејно земјоделство во Република Македонија

Posted by:

Во текот на Март и Април 2017 година, партнерите во проектот спровeдoa истражување за состојбите со семејно земјоделство во Република Македонија. Соодветно на резултатите, развиени се препораки за понатамошно делување.

Резултатите од истражувањето може да ги превземете тука.

Истражување Family Farming PDF

0