Соопштенија

Собрание на Национален Комитет за Семејно Земјоделство

Posted by:

На собранието ќе бидат претставени резултатите од  истражувањето за состојбите со семејното партнерство во РМ, резултатите од работилницата за дефинирање на внатрешната структура, разгледување на стратешки план, и дефинирање на следни активности.

Поканата и дневниот ред може да ги превземете тука:

Покана

Дневен Ред

0