Соопштенија

Потпишан меморандум за соработка за формирање на Нaционален комитет за семeјно земјоделство

Posted by:

Претставниците на Здружение Институт за Развој на Заедницата (ИРЗ) – Тетово, Мрежа за Рурален развој на Република Македонија и федерација на фармерите на Република Македонија, во Октомври 2016 година потпишаа

меморандум за соработка при формирање на Национален комитет за семејно земјоделство (НКСЗ) на Република Македонија.

Целта на оваа иницијатива е да се формира (НКСЗ) како платформа која што ќе ги обединува сите заинтересирани и засегнати страни.

Активностите се поддржани од Светсkи Рурален форум (World Rural Forum).

0