Соопштенија

Работилница за дефинирање на внатрешна структура

Posted by:

Платформата за формирање на Национален комитет за семeјно земјоделство (НКСЗ) на Репблика Македонија, од 14 до 16 март 2017 година ја организира првата работилница за дефинирање на структурата на НКСЗ.

Повеќе информации за работилницата можете да добиете кај проектните партнери: ИРЗ – Тетово, МРР Скопје и ФФРМ – Скопје.

Дневен ред за обуката (PDF)

0