Соопштенија

Стратешко Планирање

Posted by:

Со цел да се дефинираат стратешките определби, да се утврди внатрешна структура, цели и активности на Националниот Комитет за Семејно Земјоделство (НКСЗ), на 25 и 26 Април 2017 година во Хотел Амбасадор во Скопје беше одражана работилница за стратешко планирање.
0